top of page

PhDr. Marie Kolářová, DiS.

KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA A TERAPEUTKA
 • Původní profesí jsem porodní asistentka a této profesi jsem se věnovala  jedenáct let. 

 • Po ukončení studia jednooborové psychologie na UP v Olomouci jsem další pracovní zkušenosti získala na Gynekologicko-porodnické klinice v Olomouci, kde jsem devět let pracovala jako klinický psycholog a věnovala se terapii. 

 • Dalšími zkušenostmi je práce s onkologickými pacienty a jejich rodinami, a to jak na Gynekologicko-porodnické klinice v Olomouci, tak v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.   

 • Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v PCA (přístup zaměřený na člověka) 

VZDĚLÁNÍ
 • 1996 - 1999 - Vyšší zdravotnická škola ve Zlíně - porodní asistentka

 • 2005 - 2007 - UP v Olomouci, Filozofická fakulta - jednooborová psychologie

 • 2006 - 2007 - UP v Olomouci, Lékařská fakulta - studium Mentor odborné praxe

 • 2007 - 2009 - UP v Olomouci, Filozofická fakulta - magisterské studium psychologie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
 • 1999 - 2002 - Nemocnice ve Valašském Meziříčí - porodní asistentka na gynekologickém oddělení

 • 2002 - 2010 - FN v Olomouci, porodní asistentka na JIP Porodnicko - gynekologické kliniky

 • 2006 - 2010 - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - mentor klinické praxe pro studenty lékařské fakulty a zahraniční studenty na odborné stáži

 • 2010 - CMTF UP - výuka psychologie

 • 2010 - 2019 - FN v  Olomouci - klinický psycholog na Porodnicko - gynekologické klinice

 • 2015 - 2017 - Lékařská fakulta v Olomouci - výuka psychologie mediků

 • 2018 - Přednášky psychologie pro nemocniční kaplany v Olomouci 

 • 2019 - 2022 - Masarykův onkologický ústav - koordinátor klinického hodnocení 

ÚČAST NA KURZECH A KONFERENCÍCH
 • 1999 - 2002 - Vedení kurzu psychoprofylaxe, předporodní příprava  těhotných žen
  a jejich partnerů, lektorka cvičení v těhotenství - Nemocnice Valašské Meziříčí

 • 2006 -  Certifikovaný kurz "Prenatální psychologie" , NCONZO Brno 

 • 2007 - Certifikovaný kurz "Pacient a bolest", NCONZO Brno 

 • 2010 - 2015 -  Psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka (PCA)

 • 2015 - Čekala jsem miminko, ale... certifikovaný kurz, NCONZO Brno

 • 2017 - Péče o rodiče po perinatální ztrátě - e-learningový kurz, Dlouhá cesta 

 • 2019 - Atestační zkouška v oboru Klinická psychologie 

 • 2020 - Supervizní část psychoterapeutického výcviku zaměřeného na člověka, Brno

bottom of page